Tỉ giá: 
1 JPY = 173 VND1 AUD = 16.694 VND1 JPY = 173 VND1 AUD = 16.694 VND

Oral B 3D White Teeth Whitening Kit

Giá sản phẩm: 49,99 AUD   834.534 ₫
Giá gốc: 75,99 AUD   1.268.578 ₫
Phí vận chuyển quốc tế (Dự tính): 36.393 ₫
Phí dịch vụ: 41.727 ₫
Tổng tiền: 912.654 ₫
Số lượng
Yêu cầu liên hệ lại
Yêu cầu liên hệ lại

Thông tin sản phẩm

General Information

Removes up to 10 years of stains*
*in as little as 14 days

Size: 1 Pack

KEY FEATURES

• Contains: Oral-B Vitality ProWhite Electric Toothbrush with Charger, Oral-B 3DWhite Luxe Advance Seal Whitestrips, Oral-B 3DWhite Luxe Glamorous White Toothpaste 95g
• Oral-B Vitality ProWhite Electric Toothbrush is clinically proven to remove 100% more plaque (vs a regular manual toothbrush).
• Oral-B 3DWhite Luxe Advance Seal Whitestrips remove 10 years of stains in as little as 14 days
• Oral-B 3DWhite Luxe Glamorous White Toothpaste removes stains for whiter teeth in 3 days (by removing surface stains) and helps to lock out future stains
Phản hồi khách hàng
0 trên 5 sao
1 sao
0%
2 sao
0%
3 sao
0%
4 sao
0%
5 sao
0%
Đánh giá sản phẩm này
Chia sẻ suy nghĩ của bạn với các khách hàng khác
Viết nhận xét của bạn
Vui lòng cho số sao