Tỉ giá: 
1 JPY = 209 VND1 AUD = 17.870 VND1 JPY = 209 VND1 AUD = 17.870 VND

Life Space Probiotic for Pregnancy 50 capsules

Giá sản phẩm: 24 AUD   428.880 ₫
Giá gốc: 49,99 AUD   893.322 ₫
Phí vận chuyển quốc tế (Dự tính): 33.113 ₫
Phí dịch vụ: 21.444 ₫
Tổng tiền: 483.437 ₫
Số lượng
Yêu cầu liên hệ lại
Yêu cầu liên hệ lại

Thông tin sản phẩm

General Information

  • Help support a healthy microbiome and everyday wellbeing during your pregnancy
  • Balance and restore healthy vaginal microflora
  • With rhamnosus HN001 to help reduce risk of Eczema in young children when taken during pregnancy

Ingredients

EACH VEGE-CAPSULE CONTAINS: 25.5 Billion CFU

PROBIOTIC STRAIN CFU

L. rhamnosus HN001 6.0 Billion

B. lactis Bl-04 5.0 Billion

L. plantarum Lp-115 3.5 Billion

L. paracasei Lpc-37 2.2 Billion

L. crispatus LBV88 2.0 Billion

B. animalis ssp. lactis HN019 1.0 Billion

L. reuteri (RC-14®) 1.0 Billion

L. rhamnosus (GR-1®) 1.0 Billion

L. rhamnosus LBV96 1.0 Billion

B. breve M-16V 500 Million

B. infantis M-63 500 Million

B. longum BB536 500 Million

L. fermentum SBS-1 500 Million

L. gasseri Lg-36 500 Million

L. gasseri LBV 150 N 300 Million

B. = Bifidobacterium L. = Lactobacillus

CFU = Colony Forming Unit

Directions

1 Capsule Daily
Phản hồi khách hàng
0 trên 5 sao
1 sao
0%
2 sao
0%
3 sao
0%
4 sao
0%
5 sao
0%
Đánh giá sản phẩm này
Chia sẻ suy nghĩ của bạn với các khách hàng khác
Viết nhận xét của bạn
Vui lòng cho số sao