Tỉ giá: 
1 AUD = 17.295 VND1 JPY = 173 VND1 AUD = 17.295 VND1 JPY = 173 VND

EuroChef 2800W Electric Meat Grinder Sausage Maker Filler Mincer Stuffer Kibbe

Bán tại Australia
Giá sản phẩm: 89 AUD   1.539.255 ₫
Phí vận chuyển quốc tế (Dự tính): 377.031 ₫
Phí dịch vụ: 76.963 ₫
Tổng tiền: 1.993.249 ₫
Số lượng
https://www.mydeal.com.au/red-2500w-electric-meat-grinder--mg500-223568?sioToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwdXJwb3NlIjoicG9zIiwiZGVzdGluYXRpb24iOiIiLCJ2YWxzIjp7ImNvbGxlY3Rpb24iOlsibXlkZWFsLXByb2QtdjIiXSwiY29tcGFueSI6WyIxNjI3OTU1NDMxNzI3NDAxNzM1Il0sImZpZWxkIjpbImlkIl0sInByb2plY3QiOlsiMTYyNzk1NTQzMTcyNzQwMTczNSJdLCJxLmlkIjpbImVlNmVlYzk0YzkxZjRhOTA5NDAxOWZlMDc3ZGIxNDUwIl0sInEuc2wiOlsiMSJdLCJxLnVpZCI6WyJlZTZlZWM5NGM5MWY0YTkwOTQwMTlmZTA3N2RiMTQ1MDAiXSwidmFsdWUiOlsiMjIzNTY4Il19fQ.h60WMYgtgSuuhj-RuCjzN1ooPgSFLaBa8bVFxt0QQBw
Yêu cầu liên hệ lại
Yêu cầu liên hệ lại
Phản hồi khách hàng
0 trên 5 sao
1 sao
0%
2 sao
0%
3 sao
0%
4 sao
0%
5 sao
0%
Đánh giá sản phẩm này
Chia sẻ suy nghĩ của bạn với các khách hàng khác
Viết nhận xét của bạn
Vui lòng cho số sao