Tỉ giá: 
1 JPY = 182 VND1 AUD = 16.606 VND1 JPY = 182 VND1 AUD = 16.606 VND

Blackmores Macu Vision 150 Tablets

Giá sản phẩm: 35,99 AUD   597.650 ₫
Phí vận chuyển quốc tế (Dự tính): 65.162 ₫
Phí dịch vụ: 29.883 ₫
Tổng tiền: 692.695 ₫
Số lượng
Yêu cầu liên hệ lại
Yêu cầu liên hệ lại

Thông tin sản phẩm

Blackmores Macu-Vision® contains antioxidant nutrients to help support eye macula health and healthy vision.

Blackmores Macu-Vision® contains antioxidant nutrients. It contains Vitamin E, Vitamin C and Zinc to reduce free radical damage to the body and supports eye macula health and healthy vision.

Helps support eye macula health
Support healthy vision
Support eye health
Antioxidant to reduce free radicals in the body
Support general health and wellbeing

Ingredients:
Active Ingredients: Ascorbic acid (vitamin C) 250 mg
d-alpha tocopheryl acid succinate (vitamin E 200 IU) 165 mg
Zinc oxide (zinc 40 mg) 49.8 mg
Cupric oxide (copper 1 mg) 1.3 mg

Directions:
Adults - Take 1 tablet a day with a meal or as professionally prescribed.
Contains zinc, which may be dangerous if taken in large amounts or for a long period of time
Store below 30°C in a dry place away from direct sunlight.

Phản hồi khách hàng
0 trên 5 sao
1 sao
0%
2 sao
0%
3 sao
0%
4 sao
0%
5 sao
0%
Đánh giá sản phẩm này
Chia sẻ suy nghĩ của bạn với các khách hàng khác
Viết nhận xét của bạn
Vui lòng cho số sao