Tỉ giá: 
1 JPY = 190 VND1 AUD = 17.217 VND1 JPY = 190 VND1 AUD = 17.217 VND

Toca Point có ngày hết hạn không?

Toca point sẽ không có ngày hết hạn và luôn bảo toàn trong ví. Trong trường hợp bạn không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ tại Tocamart, bạn có thể quy đổi Point ra tiền VNĐ và rút từ ví Toca sau khi đã tất toán hết các đơn hàng.