Tỉ giá: 
1 JPY = 176 VND1 AUD = 16.500 VND1 JPY = 176 VND1 AUD = 16.500 VND

Toca Mart có chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa không?

Toca chỉ là đơn vị mua hộ hàng hóa từ Úc và Nhật Bản. Do vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm về chất lượng tại các nhà bán bạn đã chọn mua. Tuy nhiên nếu xảy ra tranh chấp, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn khiếu nại với nhà bán để đưa ra phương án xử lý phù hợp nhất.