Tỉ giá: 
1 JPY = 189 VND1 AUD = 16.522 VND1 JPY = 189 VND1 AUD = 16.522 VND

Toca có nhận mua các sản phẩm tươi sống và động lạnh không?

Hiện tại, kho hàng của Tocamart là kho mát và được lưu trữ ở nhiệt độ phòng, do vậy chúng tôi xin lỗi vì không thể cung cấp dịch vụ mua hàng tươi sống và đông lạnh cho bạn.

Trong tương lai, nếu Toca mở rộng dịch vụ mua- vận chuyển hàng tươi sống & đông lạnh chúng tôi sẽ thông báo lại sau.