Tỉ giá: 
1 JPY = 173 VND1 AUD = 16.657 VND1 JPY = 173 VND1 AUD = 16.657 VND

Tại sao hàng trong giỏ khi đặt mua lại bị tách làm nhiều đơn khác nhau?

Lý do bạn bị tách thành nhiều đơn khác nhau là bởi những sản phẩm bạn chọn mua được bán bởi các nhà bán hàng khác nhau. Ví dụ: hàng nhật sẽ được tách thành 1 đơn, hàng Úc sẽ được tách thành 1 đơn khác.

Do vậy chỉ các sản phẩm trong giỏ hàng được mua từ cùng một nhà bán hàng mới được gộp thành 1 đơn chung.