Tỉ giá: 
1 JPY = 186 VND1 AUD = 16.444 VND1 JPY = 186 VND1 AUD = 16.444 VND

Nếu mua nhiều sản phẩm cùng lúc có thể gộp vào chung một đơn hàng để tiết kiệm phí vận chuyển không?

Đơn hàng của bạn chỉ được gộp thành 1 đơn khi các sản phẩm được cung cấp từ cùng một nhà bán hàng. Trường hợp các sản phẩm bạn đặt mua là từ các nhà bán hàng khác nhau, chúng tôi sẽ tạo những đơn hàng riêng biệt và chuyển hàng đến bạn.

Ví dụ: đơn hàng thuộc tuyến Úc sẽ được gộp chung 1 đơn, đơn hàng thuộc tuyến Nhật sẽ là 1 đơn khác.