Tỉ giá: 
1 AUD = 17.235 VND1 JPY = 171 VND1 AUD = 17.235 VND1 JPY = 171 VND

Hướng dẫn hủy đơn hàng

Bạn có thể hủy đơn trong trường hợp bạn chưa tiến hành thanh toán, tức trạng thái đơn hàng của bạn đang là “Chờ đặt cọc

Để tiến hành hủy đơn, bạn vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: Tại trang chủ, bạn truy cập “Đơn hàng”.

Chọn vào mục "Chờ hủy đơn" và bấm "Hủy" tại sản phẩm bạn muốn hủy

Bước 2: Chọn lý do hủy đơn hàng.

Click vào nút xổ tại mục “Chọn lý do bạn muốn hủy đơn” hoặc điền lý do khác ở phía dưới.

Bước 3: Bấm nút “Xác nhận “ để kết thúc thao tác.

Sau khi hủy đơn thành công, bạn sẽ nhận được thông báo ngay lập tức.